Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử

https://bvtv.namdinh.gov.vn


Chỉ đạo sản xuất
Chỉ đạo sản xuất Xem thêm
Công văn chỉ đạo bảo vệ lúa Mùa cuối vụ và phát triển sản xuất cây vụ Đông 2021


Hoạt động đoàn thể
Hoạt động đoàn thể Xem thêm
Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật Xem thêm
Tại sao lúa bị ngộ độc hữu cơ?


Kĩ thuật trồng trọt
Kĩ thuật trồng trọt Xem thêm
Hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2018


Kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch thực vật Xem thêm
Hướng dẫn cấp mã số vùng trồng và chứng nhận nông sản an toàn


Nhịp cầu nhà nông
Nhịp cầu nhà nông Xem thêm
Nam Định: Cấy giống lúa Ngọc Châu cho năng suất cao thế nào mà nông dân ra đồng ngắm mãi không chán?


Thanh tra chuyên ngành
Thanh tra chuyên ngành Xem thêm
Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật vụ Mùa 2021


Tin hoạt động
Tin hoạt động Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử

https://bvtv.namdinh.gov.vn/portal/Pages/default.aspx


Tin trong ngành
Tin trong ngành Xem thêm
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ mùa 2021